Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída CProjektMilnik

rjm - Milník projektu

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk rjm_idpk Long(18) Systémové číslo
Systémové číslo
ename rjm_ename String(8) Autor založení
Login autora záznamu
edat rjm_edat Date(23) Datum a čas založení
Datum vytvoření záznamu
aname rjm_aname String(8) Autor aktualizace
Login autora poslední aktualizace záznamu
adat rjm_adat Date(23) Datum a čas aktualizace
Datum poslední aktualizace záznamu
rjaIdpk rjm_rja_idpk Long(18) Odkaz na projekt
Systémové číslo projektu, ve kterém byl daný milník vytvořen
ident rjm_ident String(250) Název milníku
Uživatelský název milníku
popis rjm_popis String Popis milníku
Uživatelský popis milníku
garant rjm_garant Integer(9) Garant milníku
Garant milníku, osoba odpovědná za průběh a hodnocení milníku
datum rjm_datum Date(23) Datum uskutečnění
Datum uskutečnění kontroly milníku
cil rjm_cil String(250) Cíl milníku
Cíl milníku, který se má dosáhnout na stanoveném konci milníku
hodn rjm_hodn Character(1) Hodnocení milníku
Hodnocení celkového stavu milníku po stanoveném termínu
Poptext s hodnotami: „nezadáno“
S - „Splněno“
V - „Splněno s výhradou“
N - „Nesplněno“
Default na „„
popisHodn rjm_popis_hodn String Popis hodnocení
Popis hodnocení stavu
Poznámky garanta člověka, který odpovídá za průběh kontroly
iko rjm_iko String(20) Vztah na elektronic.dokumenty
Vztah na elektronické dokumenty