Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky PUC na tabulku PP_POL

select *
from PUC puc
left outer join PP_POL pp_pol on pp_pol.idpk = puc.idpk_pok_pol