Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1reg [2017/12/12 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1reg =====
 +Registr pojištěnců ČSSZ (ONZ)
 +
 +Export do registru pojištěnců (ONZ) - D1REG
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ppv |[[fk_d1reg_d0ppv|idpk_d0ppv]] |[[d0ppv|D0ppv]] | |
 +|o0ciselnikByEpoCokr |[[fk_d1reg_o0ciselnikbyepocokr|epo_cokr]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Číslo okresu (org.jednotky ČSSZ) |
 +|o0ciselnikByEpoAkce |[[fk_d1reg_o0ciselnikbyepoakce|epo_akce]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Číslo akce ONZ, určuje charakter požadov |
 +|dat |dat |Date(23) |Datum vyplnění (vyhotovení) datové věty |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Datum platnosti od / oprava / změna ze dne |
 +|ver |ver |Short(4) |Verze datové věty |
 +|rodneCis |rodne_cis |String(10) |Rodné číslo |
 +|jmPrijm |jm_prijm |String(50) |Příjmení |
 +|jmPredch |jm_predch |String(100) |Předchozí příjmení - všechna |
 +|jmJmeno |jm_jmeno |String(50) |Jméno |
 +|jmTitul |jm_titul |String(15) |Tituly |
 +|datNaroz |dat_naroz |Date(23) |Datum narození |
 +|jmRodne |jm_rodne |String(50) |Rodné příjmení |
 +|mistoNar |misto_nar |String(50) |Místo narození |
 +|o0ciselnikByEpoPohl |[[fk_d1reg_o0ciselnikbyepopohl|epo_pohl]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Pohlaví |
 +|statobc |statobc |String(2) |Státní občanství |
 +|adrtUlice |adrt_ulice |String(50) |Trvalý pobyt - ulice |
 +|adrtCp |adrt_cp |String(12) |Trvalý pobyt - číslo popisné |
 +|adrtPsc |adrt_psc |String(11) |Trvalý pobyt - psč (postcode) |
 +|adrtObec |adrt_obec |String(50) |Trvalý pobyt - obec |
 +|adrtPosta |adrt_posta |String(5) |Trvalý pobyt - pošta |
 +|adrtStat |adrt_stat |String(2) |Trvalý pobyt - stát |
 +|adrfUlice |adrf_ulice |String(50) |Pobyt v ČR - ulice |
 +|adrfCp |adrf_cp |String(12) |Pobyt v ČR - číslo popisné |
 +|adrfPsc |adrf_psc |String(5) |Pobyt v ČR - psč |
 +|adrfObec |adrf_obec |String(50) |Pobyt v ČR - obec |
 +|adrfPosta |adrf_posta |String(5) |Pobyt v ČR - pošta |
 +|adrkUlice |adrk_ulice |String(50) |Kontaktní adresa - ulice |
 +|adrkCp |adrk_cp |String(12) |Kontaktní adresa - číslo popisné |
 +|adrkPsc |adrk_psc |String(11) |Kontaktní adresa - psč (postcode) |
 +|adrkObec |adrk_obec |String(50) |Kontaktní adresa - obec |
 +|adrkPosta |adrk_posta |String(5) |Kontaktní adresa - pošta |
 +|adrkStat |adrk_stat |String(2) |Kontaktní adresa - stát |
 +|compVs |comp_vs |Long(10) |Variabilní symbol zaměstnavatele |
 +| |||Nyní není v OO, proto chybí vazba |
 +|compNvs |comp_nvs |Long(10) |Nový variabilní symbol zaměstnavatele |
 +| |||Nyní není v OO, proto chybí vazba |
 +|compId |comp_id |String(35) |Individuální (identifikční) číslo zaměstnavatele |
 +|compNazev |comp_nazev |String(144) |Název zaměstnavatele |
 +| |||z konfigurace O0REG |
 +|jobNast |job_nast |Date(23) |Datum nástupu do zaměstnání |
 +|jobVyst |job_vyst |Date(23) |Datum skončení zaměstnání |
 +|o0ciselnikByIdpkJobDruh |[[fk_d1reg_o0ciselnikbyidpkjobdruh|idpk_job_druh]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Druh výdělečné činnosti |
 +|jobMvp |job_mvp |String(2) |Místo výkonu činnosti |
 +|jobRozsah |job_rozsah |Character(1) |Zaměstnání malého rozsahu |
 +|o0ciselnikByIdpkCizpSpec |[[fk_d1reg_o0ciselnikbyidpkcizpspec|idpk_cizp_spec]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Informace o cizozemském pojištění - specifikace |
 +|cizpNazev |cizp_nazev |String(100) |Poslední cizozemské pojištění - název |
 +|cizpUlice |cizp_ulice |String(50) |Poslední cizozemské pojištění - ulice |
 +|cizpCp |cizp_cp |String(12) |Poslední cizozemské pojištění - číslo popisné |
 +|cizpPsc |cizp_psc |String(11) |Poslední cizozemské pojištění - postcode |
 +|cizpObec |cizp_obec |String(50) |Poslední cizozemské pojištění - obec |
 +|cizpStat |cizp_stat |String(2) |Poslední cizozemské pojištění - stát |
 +|cizpId |cizp_id |String(25) |Číslo cizozemského pojištění |
 +|o0ciselnikByIdpkDuchDruh |[[fk_d1reg_o0ciselnikbyidpkduchdruh|idpk_duch_druh]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Druh pobíraného důchodu |
 +|duchOd |duch_od |Date(23) |Důchod pobírán OD |
 +|zpoj |zpoj |Integer(9) |Kód zdravotní pojišťovny |
 +|nempojS |nempoj_s |String(100) |Název současného orgánu nem.poj. (mimo ČSSZ) |
 +|nempojP |nempoj_p |String(100) |Název předchozího orgánu nem.poj. (mimo ČSSZ) |
 +|datPredan |dat_predan |Date(23) |Datum předání |
 +|etapa |etapa |Character(1) |Etapa zpracování |
 +|transakce |transakce |Integer(9) |Číslo transakce |
 +| |||Číslo transakce, pod kterou bylo tato věta odeslána na portál VREP. Čislo odpovídá hodnotě v tabulce O1jtr0. |
 +|transDruh |trans_druh |Character(1) |Druh transakce |
 +| |||Druh transakce označuje, jakým způsobem byla tato věta vyexportována. Možné hodnoty jsou :"​a"​ = export na VREP, "​b"​ = export do šifrovaného souboru (po novu se nepoužívá),​ "​c"​ = export do XML souboru. |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |