Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dcupoh [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dcupoh =====
 +Pohovor
 +
 +Pohovor - DCUPOH
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|priste |priste |Date(23) |Datum příštího kola pohovoru |
 +| |||Datum příštího kola pohovoru |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka k pohovoru |
 +| |||Poznámka k pohovoru |
 +|o0ciselnik |[[fk_dcupoh_o0ciselnik|idpk_etapa]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Etapa |
 +| |||Vazba na číselník d0uchetapa - Etapa pohovoru |
 +|dcuch |[[fk_dcupoh_dcuch|idpk_dcuch]] |[[dcuch|Dcuch]] |vazba na tabulku DCUCH |
 +| |||vazba na tabulku DCUCH |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |