Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:dka [2018/03/01 11:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Dka =====
 +dka - Základní adresář firem        ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|dkaNr |dka_nr |Long(16) |001 Číslo partnera |
 +| |||Číslo partnera\\ ​ Pořadové číslo organizace v adresáři.\\ ​ Pro ulehčení obsluhy se doporučuje vyplnit IČO.\\ |
 +|dkaIco1 |dka_ico_1 |Long(10) |002 Ident.č.zákazníka |
 +| |||Identifikační číslo organizace IČO\\ |
 +|dkaIco2 |dka_ico_2 |Short(4) |003 IČO - doplněk |
 +| |||IČO doplněk\\ ​  ​Rozlišení,​ které se použije, pokud je v adresáři\\ ​  ​několik partnerů, které mají společné IČO.\\ |
 +|dkaDic |dka_dic |String(20) |004 Reg.č.plátce DPH |
 +| |||Registrační čísla plátce DPH.\\ ​    U právnických osob IČO organizace.\\ ​    U fyzických ​  osob rodné číslo.\\ |
 +|dkaKurz |dka_kurz |String(20) |005 Krátké jméno org. |
 +| |||Zkratka jména organizace, podle které lze vyhledávat v adresáři.\\ |
 +|dkaName1 |dka_name1 |String(30) |006 Jméno-1.část |
 +| |||Jméno partnera\\ |
 +|dkaName2 |dka_name2 |String(30) |007 Jméno-2.část |
 +| |||Jméno2 partnera\\ |
 +|dkaStr |dka_str |String(30) |008 Ulice |
 +| |||Ulice\\ |
 +|dkaPlzOld |dka_plz_old |String(6) |009 PSČ |
 +| |||Poštovní směrovací číslo.\\ ​ Doporučeno přesně zadávat včetně mezery.\\ |
 +|dkaOrt |dka_ort |String(30) |010 Místo |
 +| |||Místo (Obec, Město)\\ |
 +|o6b |[[fk_dka_o6b|dka_land]] |[[o6b|O6b]] | |
 +|dkaPostf |dka_postf |String(8) |012 Pošt.přihrádka |
 +| |||Poštovní přihrádka\\ |
 +|dkaTel |dka_tel |String(20) |013 Telefon |
 +| |||Telefon\\ |
 +|dkaFax |dka_fax |String(20) |014 Fax |
 +| |||Fax\\ |
 +|dkaDalnopis |dka_dalnopis |String(20) |015 Dálnopis/​Mobil |
 +| |||Dálnopis\\ |
 +|dkaVb |dka_vb |Short(4) |016 Okres |
 +| |||Okres (kraj,​oblast)\\ ​ Vazba na soubor DKO\\  0-9999 kdyz = 0 neexistuje ​ statistika dle území\\ ​  -> HED-OKRES\\ ​                Lze vytvářet statistiku dle okresu.\\ |
 +|o6e |[[fk_dka_o6e|dka_vb_x]] |[[o6e|O6e]] |Vazba na číselník okresů - okres alfanumericky |
 +|dkaKonzern |dka_konzern |Long(16) |018 Číslo koncernu |
 +| |||Číslo koncernu\\ ​            ​Nadřízené číslo /skupina organizací/​\\ ​            ​patří pod toto číslo organizace\\ ​            Toto cislo organizace se použije pro přiřazení\\ ​            ​fakturního místa.\\ |
 +|dkaJnFm |dka_jn_fm |Character(1) |019 Priorita prodeje |
 +| |||Priorita prodeje\\ ​  ​Význam ORPROD\\ ​  Při vyskladňování upřednostňuje odběratele s\\   ​nižší prioritou.\\ |
 +|o6r |[[fk_dka_o6r|dka_sp]] |[[o6r|O6r]] |Vazba na číselník řečí - kód řeči |
 +|dkaDrorg |dka_drorg |Short(4) |021 Druh organizace |
 +| |||Druh organizace\\ ​  Bez významu\\ |
 +|dkaOrkod |dka_orkod |Integer(9) |022 Organizač.kód |
 +| |||Organizační kód\\ ​  Bez významu\\ |
 +|dkaPreci |dka_preci |Short(4) |023 Převaž.činnost |
 +| |||Převažující činnost\\ ​  Tato položka se ukládá do stat. souboru HED\\   a lze podle ní vytvářet statistické šetření.\\ |
 +|dkaPlapo |dka_plapo |Short(4) |024 Plán.podskupina |
 +| |||Planovací podskupina\\ ​  Tato položka se ukládá do stat. souboru HED\\   a lze podle ni vytvářet statistické šetření.\\ |
 +|dkaZnak |dka_znak |Short(4) |025 Rozlišení |
 +| |||Rozlišení\\ ​             Odběratel ​       - 1/0\\              Dodavatel ​       - 1/0\\              Zástupce ​        - 1/0\\              Volné ​           - 0/0\\                                +---------------+\\ ​             Navržený číselník %%|%% O %%|%% D %%|%% Z %%|%% V %%|%%\\ ​             ----------------- %%|%% d %%|%% o %%|%% a %%|%% o %%|%%\\ ​                               %%|%% b %%|%% d %%|%% s %%|%% l %%|%%\\ ​                               %%|%% e %%|%% a %%|%% t %%|%% n %%|%%\\ ​                               %%|%% r %%|%% v %%|%% u %%|%% é %%|%%\\ ​                               %%|%% a %%|%% a %%|%% p %%|%%   ​%%|%%\\ ​                               %%|%% t %%|%% t %%|%% c %%|%%   ​%%|%%\\ ​                               %%|%% e %%|%% e %%|%% e %%|%%   ​%%|%%\\ ​                               %%|%% l %%|%% l %%|%%   ​%%|%% ​  ​%%|%%\\ ​         Příklad: ​             %%|%%---------------%%|%%\\ ​         Je zároveň odběratel i%%|%% 1 %%|%% 1 %%|%% 0 %%|%% 0 %%|%%\\ ​                    ​dodavatel ​ +---------------+\\ |
 +|dkaEname |dka_ename |String(8) |026 Autor záznamu |
 +| |||Jméno uživatele, který založil partnera\\ |
 +|dkaAname |dka_aname |String(8) |027 Kdo změnil ? |
 +| |||Jméno uživatele, který aktualizoval partnera\\ |
 +|dkaEdat |dka_edat |Integer(9) |028 Datum založení |
 +| |||Datum pořízení\\ |
 +|dkaAdat |dka_adat |Integer(9) |029 Datum změny |
 +| |||Datum aktualizace\\ |
 +|dkaPdat |dka_pdat |Integer(9) |030 Dat.posl.použití |
 +| |||Datum posledního použití\\ |
 +|dkaDphPl |dka_dph_pl |Character(1) |031 Plátce DPH? |
 +| |||"​J"​ - plátce DPH\\             "​N"​ - není plátce DPH\\ |
 +|dkaCisFu |dka_cis_fu |Character(1) |032 Ohlaš.povinnost |
 +| |||Ohlašovací povinnost\\ ​    "​ " - právnicá osoba\\ ​    "​J"​ - fyzická osoba\\ ​    Pokud vyplněno vzniká ohlašovací povinnost.\\ |
 +|dkaSaldoPf |dka_saldo_pf |BigDecimal(18,​2) |033 Saldo objednávky |
 +| |||Stav hodnoty salda objednávek\\ |
 +|dkaSaldoVf |dka_saldo_vf |BigDecimal(18,​2) |034 Saldo-VF vyd.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda vydané faktury\\ |
 +|dkaSaldoPvf |dka_saldo_pvf |BigDecimal(18,​2) |035 Saldo-PVF vyd.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda vydané faktury\\ |
 +|dkaSaldoPpf |dka_saldo_ppf |BigDecimal(18,​2) |036 Saldo přij.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda přijaté faktury\\ |
 +|dkaSaldoNvf |dka_saldo_nvf |BigDecimal(18,​2) |037 Nezap.vyd.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda nezaplacených vydaných faktur\\ |
 +|dkaSaldoNpf |dka_saldo_npf |BigDecimal(18,​2) |038 Nezap.přij.faktury |
 +| |||Stav hodnoty salda nezaplacených přijatých faktur\\ |
 +|dkaDatzs |dka_datzs |Integer(9) |039 Dat.zpr.financí |
 +| |||Datum posledního zpracování financí\\ |
 +|dkaRcOld |dka_rc_old |Long(10) |040 Rodné číslo |
 +| |||Rodné číslo\\ |
 +|dkaSZastupce1 |dka_s_zastupce_1 |String(20) |041 Zástupce-1 |
 +| |||Statutární zástupce 1\\   ​Jméno první osoby , která je oprávněna organizaci\\ ​  ​zastupovat.\\ |
 +|dkaSZastupce2 |dka_s_zastupce_2 |String(20) |042 Zástupce-2 |
 +| |||Statutární zástupce 2\\   ​Jméno druhé osoby , která je oprávněna organizaci\\ ​  ​zastupovat.\\ |
 +|dkaStav |dka_stav |String(2) |043 Volná položka |
 +| |||Volná položka\\ |
 +|dkaPozn |dka_pozn |Character(1) |044 Poznámka-ORSOFT |
 +| |||Existuje poznámka typu ortex\\ |
 +|dkaBlokPouziv |dka_blok_pouziv |Character(1) |045 Blokace používání |
 +| |||Blokace proti používání\\ |
 +|dkaBlokUpomin |dka_blok_upomin |Character(1) |046 Blokace upomínání |
 +| |||Blokace proti upomínání\\ |
 +|dkaBlokPenal |dka_blok_penal |Character(1) |047 Blokace penalizace |
 +| |||Blokace proti penalizaci\\ |
 +|dkaBlokPrik |dka_blok_prik |Character(1) |048 Blokace pl.příkazu |
 +| |||Blokace proti platebnímu příkazu\\ |
 +|dkaBlokRez1 |dka_blok_rez1 |Character(1) |049 Blokace-rezerva1 |
 +| |||Blokace - rezerva1\\ |
 +|dkaBlokRez2 |dka_blok_rez2 |Character(1) |050 Blok.rezer.2 |
 +| |||Blokace - rezerva2\\ |
 +|dkaTypCelnice |dka_typ_celnice |Short(4) |051 Typ celnice |
 +| |||Typ celnice\\ |
 +|dkaTypProdejce |dka_typ_prodejce |Short(4) |052 Typ prodejce |
 +| |||Typ prodejce\\ |
 +|dkaPenSazba |dka_pen_sazba |BigDecimal(8,​4) |053 Penal.sazba |
 +| |||Procento pro výpočet penále při pozdní úhradě faktury\\ |
 +|dkaDnySplat |dka_dny_splat |Short(4) |054 Dny splatnosti |
 +| |||Dny splatnosti\\ |
 +|dkaSpolecnik |dka_spolecnik |Character(1) |055 Společník |
 +| |||Společník\\ |
 +|dkaEkonSpoj |dka_ekon_spoj |Character(1) |056 Ekon.spojení |
 +| |||Ekonomické spojení\\ |
 +|dkaBlizkaOs |dka_blizka_os |Character(1) |057 Blízká osoba |
 +| |||Blízká osoba\\ |
 +|dkaClenKonsSkup |dka_clen_kons_skup |Character(1) |058 Člen kons.skupiny |
 +| |||Člen kons.skupiny\\ |
 +|dkaDnySkonta |dka_dny_skonta |Short(4) |059 Dny skonta-počet |
 +| |||Počet dní skonta\\ |
 +|dkaProcSkonta |dka_proc_skonta |BigDecimal(6,​2) |060 Procento skonta |
 +| |||Procenta skonta\\ |
 +|dkaKonkurz |dka_konkurz |Character(1) |061 Konkurs |
 +| |||Konkurs\\ |
 +|dkaName3 |dka_name3 |String(30) |062 Jméno-3 |
 +| |||Jméno-3\\ |
 +|dkaPlzNase |dka_plz_nase |String(6) |063 Naše PSČ |
 +| |||Pošt.směr.číslo\\ |
 +|dkaPlzZbytek |dka_plz_zbytek |String(4) |064 PSČ-rozlišení |
 +| |||Pošt.směr.číslo - rozlišení\\ |
 +|dkaEMail |dka_e_mail |String(65) |065 E-mail |
 +| |||E-mail\\ |
 +|dkaHomePage |dka_home_page |String(65) |066 Domovská stránka |
 +| |||Domovská stránka\\ |
 +|dkaRcStol |dka_rc_stol |String(2) |067 Rodné čís.-století |
 +| |||Rodné číslo - století (nevyplňuje se)\\ |
 +|dkaRcPred |dka_rc_pred |String(6) |068 Rod.číslo-před lomítkem |
 +| |||Rodné číslo - část před lomítkem\\ |
 +|dkaRcZa |dka_rc_za |String(4) |069 Rod.číslo-za lomítkem |
 +| |||Rodné číslo - část za lomítkem\\ |
 +|dkaRcDupl |dka_rc_dupl |Character(1) |070 Rod.číslo-unikát |
 +| |||Rodné číslo - rozlišení duplicity\\ |
 +|dkaCisloPrev |dka_cislo_prev |Long(16) |071 Převážející firma |
 +| |||Číslo převážející firmy\\ |
 +|dkaName4 |dka_name4 |String(30) |072 Jméno 4 |
 +| |||Jméno - 4\\ |
 +|o6nuts |[[fk_dka_o6nuts|dka_nuts]] |[[o6nuts|O6nuts]] |Vazba na NUTS - číslo NUTS |
 +|dkaDanUrad |dka_dan_urad |String(3) |074 Čís. daň. úřadu |
 +| |||Číslo daňového úřadu.\\ |
 +|dkaLauf |dka_lauf |Integer(9) |075 Systém.číslo |
 +| |||Systémové číslo.\\ |
 +|dkaPlatnostOd |dka_platnost_od |Integer(9) |076 Platnost od |
 +| |||Platnost od data.\\ ​  Datum ve tvaru RRRRMMDD.\\ |
 +|dkaPlatnostDo |dka_platnost_do |Integer(9) |077 Platnost do |
 +| |||Platnost do data.\\ ​  Datum ve tvaru RRRRMMDD.\\ |
 +|dkaIdLn |dka_id_ln |String(11) |078 Vazba na LN |
 +| |||Vazba na Lotus Notes.\\ |
 +|dkaIdCrm |dka_id_crm |String(36) |079 Vazba na CRM |
 +| |||Vazba na CRM.\\ |
 +|dkaIcDph |dka_ic_dph |String(20) |080 Identifikační číslo DPH |
 +| |||Identifikační číslo DPH (pro SK).\\ |
 +|dkaIko |dka_iko |String(20) |081 Ident. číslo dokumentu |
 +| |||Identifikační číslo dokumentu (Ortex).\\ |
 +|dkaNespolPl |dka_nespol_pl |Character(1) |082 Přízn.nespolehlivého plátceDPH |
 +| |||Příznak nespolehlivého plátce DPH\\   Za nespolehlivého plátce je označen ten, který závažným způsobem poruší své\\ ​  ​povinnosti,​ které se vztahují ke správě daně.\\ ​  ​Nespolehlivým plátcem může být označen i ten, který odmítne zveřejnit svá\\ ​  ​bankovní spojení pro ekonomickou činnost v registru plátců.\\ ​  "​J" ​  ​nespolehlivý plátce\\ ​  "​N",​ " " ​  ​spolehlivý plátce\\ ​  Pole je plněno ekonomickou částí ERP systemu\\ |
 +|dkaCobce |dka_cobce |String(48) |083 Adresa - část obce |
 +| |||Adresa - část obce\\ |
 +|dkaMomc |dka_momc |String(48) |084 Adresa - městský obvod |
 +| |||Adresa - městský obvod/​městská část\\ |
 +|dkaRnKodAdr |dka_rn_kod_adr |Integer(9) |085 Kód adres.místa UIR-ADR/​RÚIAN |
 +| |||Kód adresního místa dle UIR-ADR/​RÚIAN\\ |
 +|ohkon |[[fk_dka_ohkon|dka_idpk_hl_kon]] |[[ohkon|Ohkon]] |Hlavní kontaktní osoba |
 +|osoby |[[fk_dka_osoby|dka_idpk_osoby]] |[[osoby|Osoby]] |Zodpovědná osoba |
 +|o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmkat |[[fk_dka_o0ciselnikbydkaidpkohcrmkat|dka_idpk_ohcrmkat]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Kategorie vztahu |
 +|o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmfaze |[[fk_dka_o0ciselnikbydkaidpkohcrmfaze|dka_idpk_ohcrmfaze]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Fáze vztahu |
 +|o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmstav |[[fk_dka_o0ciselnikbydkaidpkohcrmstav|dka_idpk_ohcrmstav]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Stav vztahu |
 +|o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmvyzn |[[fk_dka_o0ciselnikbydkaidpkohcrmvyzn|dka_idpk_ohcrmvyzn]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Význam vztahu |
 +|o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmuziv |[[fk_dka_o0ciselnikbydkaidpkohcrmuziv|dka_idpk_ohcrmuziv]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Uživatelská klasifikace vztahu |
 +|o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmuzi2 |[[fk_dka_o0ciselnikbydkaidpkohcrmuzi2|dka_idpk_ohcrmuzi2]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Uživatelská klasifikace vztahu 2 |
 +|o0ciselnikByDkaIdpkOhcrmuzi3 |[[fk_dka_o0ciselnikbydkaidpkohcrmuzi3|dka_idpk_ohcrmuzi3]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Uživatelská klasifikace vztahu 3 |
 +|dkaEcdd |dka_ecdd |Character(1) |Jiné EČDD než VS |
 +| |||Jiné evidenční číslo daňového dokladu než variabilní symbol |
 +|dkaCcStav |dka_cc_stav |Character(1) |CreditCheck stav |
 +| |||Stav firmy dle hodnocení CreditCheck |
 +|dkaObchNazev |dka_obch_nazev |String(150) |Obchodní název |
 +| |||Obchodní název |