Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky C1AUV na tabulku C1ZAHR2

select *
from C1AUV c1auv
left outer join C1ZAHR2 c1zahr2 on c1zahr2.idpk = c1auv.idpk_czahr2