Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vazba

SQL vazba z tabulky T0MNE na tabulku T0MCH

select *
from T0MNE t0mne
left outer join T0MCH t0mch on t0mch.idpk = t0mne.idpk_t0mch