Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída O0ciselnik

Obecné číselníky

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
nazCiseln naz_ciseln String(10) Název číselníku
kodCiseln kod_ciseln Integer(9) Kód číselníku
hodCiseln hod_ciseln String(500) Hodnota číselníku
hodCiselnD1 hod_ciseln_d1 BigDecimal(18,4) Numerická hodnota 1
hodCiselnD2 hod_ciseln_d2 BigDecimal(18,4) Numerická hodnota 2
hodCiselnD3 hod_ciseln_d3 BigDecimal(18,4) Numerická hodnota 3
hodCiselnS1 hod_ciseln_s1 String(500) Textová hodnota 1
hodCiselnS2 hod_ciseln_s2 String(500) Textová hodnota 2
hodCiselnS3 hod_ciseln_s3 String(500) Textová hodnota 3
platnost platnost Character(1) Platnost
iko iko String(20) IKO
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
kodaCiseln koda_ciseln String(50) Alfanumerický kód
systemovy systemovy Character(1) A - systémová hodnota
stav stav Character(1) Stav záznamu - Skrytý, Neplatný
S = skrytýN = neplatný