Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Parametry

Parametry je souhrnný název pro číselníky či seznamy, které po naplnění údaji usnadňují práci při doplňování údajů v editačním okně. Každé položce v menu je přiřazena ikona, odpovídající ikoně v hlavním menu a tím i oblasti, kterou zastupuje.