Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Registr strojů a zařízení (SaZ)

Informace v tomto registru jsou uspořádány do dvou obrazovek. Na první obrazovce se nacházejí třídící údaje, údaje týkající se nájmu zařízení a jeho pořízení. Na druhé obrazovce pak informace mající vztah k technickým parametrům a opravám zařízení.
Hlavním klíčem pro větu registru je existující inventární číslo příslušné karty v kmenovém souboru. Při zobrazení registru ve formě „Seznam“ lze vyhledávat a třídit podle těchto položek registru:

 • inventární číslo
 • firma výrobce
 • firma dodavatele
 • kód typu stroje
 • umístění stroje


Důležité údaje v registru a jejich kontrola

 • firma výrobce - jméno výrobce stroje či zařízení
 • kód země výrobce - kód země dle klasifikace zemí
 • firma dodavatele - jméno dodavatele stroje či zařízení
 • kód země dodavatele - kód země dle klasifikace zemí
 • kód typu SaZ - šestimístná specifikace
 • vlastník - identifikace vlastníka
  • 1. zn. = typ vlastníka (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu vlastníka -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • uživatel - identifikace uživatele je-li majetek v nájmu
  • 1. zn. = typ uživatele (F2 - výběr)
  • 13 zn. = alternativní výběr (F2) dle typu uživatele -IČO, rodné číslo nebo vyplnit
 • identifikace nájmu - volitelný text pro označení nájmu (je-li majetek v nájmu) - obvykle číslo nájemní smlouvy apod.
 • třídící údaj 1-3 - uživatelsky volitelné třídící údaje registru
 • hmotnost - obvykle v kg
 • délka, šířka, výška - rozměry stroje (zařízení)
 • umístění stroje
 • počet elektromotorů - celkový počet elektromotorů v daném zařízení
 • příkon motoru - celkový příkon stroje v kW
 • spotřeba kWh - celková hodinová spotřeba proudu (kWh)
 • přemístitelnost - položka přemístitelnosti energetických strojů
 • způsob využití - specifikace využití daného stroje
 • stupeň technické úrovně - specifikace využití mechanizace a automatizace u daného stroje
 • klíč opravářské důležitosti - specifikace z hlediska údržby
 • obsluhovost - průměrný počet osob obsluhy stroje
 • inv. číslo budovy, parcely - udává inv. číslo DM ke které stroj náleží
 • převažující obor
 • číselný údaj 1,2 - uživatelsky volitelný číselný údaj

Poznámka

Níže uvedené položky, které byly dříve součástí registru strojů, jsou uvedeny na větě kmenového souboru majetku. Zde jsou pouze zobrazovány.

 • typ stroje - specifikace typu stroje (typ, verze, …)
 • výrobní číslo - výrobní číslo stroje (20 znaků)