Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Stroje

Tato úloha slouží k definování jednotlivých strojních zařízení potřebných pro plánování a sledování výroby. Jako je tomu i u jiných popisovaných souborů – některé údaje jsou charakteru popisného, některé mají významnou roli pro algoritmizaci a pro další využití ve výstupech. Soubor strojů je výběrem strojů z podsystému Majetek. K základnímu výběru je možné použít program kstghzp, který vytvoří základ věty stroje z nabídky z podsystému Majetek. Soubor strojů slouží pro možnost plánování, hlavně kapacitního plánování.

Při pořizování jsou povinné údaje Číslo stroje a Název stroje. Takto pořízená věta stroje nám ovšem neumožní provádět výpočty kapacitního plánování. Pro plánování kapacit jsou důležité hlavně údaje Výkon stroje, udávající množství jednotek za hodinu nebo lze přesněji určit rozdílné hodinové výkony v každé směně.

Ostatní údaje jsou převážně informativní. daj Soubor strojů umožňuje sdružovat stroje do jedné skupiny. daje o sazbách, opravách atd. lze pak využít na výpočty nákladů pro daný stroj. Kromě jmen vyplněných v příslušných položkách obsahuje ještě hlavička tzv. „elektronický podpis“ - číslo a jméno operátora, který postup pořídil, případně provedl jeho aktualizaci a příslušné datumy. daje jsou zobrazené na třetí obrazovce/záložce.

Aktualizace a prohlížení

Nový záznam stroje otevřeme klávesou <Enter> nebo <F5>. Pokud je možno (nutno) údaj vyplnit s vazbou na příslušný číselník, nabízí se std. funkce klávesy <F2>. Každou větu lze doplnit poznámkou. Větu je možno změnit klávesou <F3>, zrušit klávesou <F4>, případně kopírovat klávesou <F5>.

Popis jednotlivých údajů :

Soubor strojů - Označení strojů stejných nebo podobných vlastností.

Číslo stroje - Číselné označení stroje.

Inventární číslo stroje - Inventární číslo stroje.

Název stroje - Název stroje.

Číslo představitele - Číslo typového představitele podobných strojů.

Alternativní soubor/stroj - Použití náhradního stroje/souboru.

Středisko - Dílna nebo jiné místo, kde je stroj umístěn.

MJ výrobní - Měrná jednotka pro počítání vyrobeného množství výrobků.

Výkon stroje - Výkon stroje v měrných jednotkách za hodinu

Kapacita stroje v měrných jednotkách - Maximální množství měrných jednotek vyrobených strojem za 1., 2., 3., 4. směnu

Hodinová sazba - Sazba v Kč na jednu hodinu práce na stroji.

Plán.roční odpis / Externí opravy / Interní údržba / Materiál na údržbu / / Režijní náklady / Rezervy na GO - Všechny tyto hodnotové údaje mají posloužit k definování a rozpočítávání fixních nákladů spojených se strojní výrobou.

Kromě vyplněných příslušných položek záznam obsahuje – datum pořízení, číslo a jméno operátora, který záznam změnil a příslušné datum.

Tisk

standard

Opis číselníku strojů

Podrobný opis číselníku strojů

uživatelské

… vytvořené sestavy u zákazníka