Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Cenová tvorba - kopírování odběratelských cen

Během údržby a zakládání odběratelských cen je v některých případech výhodné zkopírovat ceny referenčního odběratele na odběratele nového. Zejména, kdy se prodejní ceny většiny artiklů shodují. K tomu účelu je k dispozici ikona „Výběr pro kopírování cen“. Před aktivací této volby je potřeba zapnout volitelně filtr buď pro „Akční ceny“ nebo „Platné ceny“. Dále je nutné filtrovat sloupec „Odběratel“ na jednoho odběratele pomocí operátoru „stejné“. Pokračuje se kliknutím na výše ikonu „Výběr pro kopírování cen“. Tak se provede výběr cen ke kopírování do modře zabarveného okna. Řádky jsou zde defaultně označeny zatržítkem. Jeho zrušením lze požadované artikly vyjmout z následného kopírování. Rovněž lze využít na této výběrové obrazovce i standardní filtrování. Po dokončení přípravy se ikonou „Kopírování cen z výběru“ provede již vlastní kopírování na nového odběratele. Ten se předem zadá přes komunikační dialog spolu s datumy platnosti cen.