Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Barvy v Orsoftu Open

Význam barev

V procesu vytváření nového ERP není barevnost systému to první, co se řeší. Ze zkušenosti však víme, že i design produktu je důležitou vlastností a barevné ladění produktu je jeho nedílnou součástí. Barvy působí minimálně na podvědomí uživatele, na jeho pohodu. Barvy nesmí být křiklavé, aby neunavovaly. Barvy nesmí být mdlé a jednotvárné, aby neuspávaly. Barvy by měly být navzájem dobře sladění a v optimálním případě by měly pomáhat uživateli při jeho práci.

Použití barev

Místem, kde barva pomáhá je určitě pořízení nových záznamů do formuláře. V situaci, kdy pořizujete nový záznam, jsou červenou barvou zvýrazněny ty položky, jejich pořízení je povinné.

Jakmile je položka zadána, červené označení pole zmizí. V tomto případě červená barva upozorňuje na položky, které je nutné ještě vyplnit před uložením záznamu. Obecně červená barva upozorňuje, že je třeba něco důležitého udělat.

Místo, kde právě pořizujete, je označeno žlutou barvou.

Možná jste u některých položek na předcházejícím obrázku zaznamenali také označení zelenou barvou. Toto označení položek je již uživatelské a lze jej nastavit v tzv. Pohledech. Přístup k tomuto nástroji je z každé editační obrazovky po kliknutí na následující ikonu:

Pole, která jsou z vašeho uživatelského pohledu „důležitá“ si můžete označit následujícím způsobem:

Pohledy lze využít i ke změně sloupců zobrazovaných v seznamu. Přidání nového sloupce se provede označením sloupce v seznamu všech sloupců a jeho přesunem do vybraných sloupců. Z následujícího obrázku je zřejmé, že v tomto případě se změna se provádí pouze pro jednoho konkrétního uživatele. Tuto změnu lze provést i pro skupinu uživatelů.

Další možností jak změnit barevnost Orsoftu Open je změna barev sudých a lichých řádků seznamu. Standardní nastavení je následující:

Po použití pravého tlačítka myši na seznamu záznamů příslušné tabulky se zobrazí výše uvedené nabídky. Po kliknutí na volbu Změnit odlišující barvu řádků si můžete vybrat a nastavit libovolnou barvu. V našem případě se bleděmodrá barva změní na barvu růžovou:

Změna celkového barevného ladění

Primární barevné ladění systému je možné si uživatelsky změnit. V administraci Orsoftu Open je k dispozici nabídka s názvem Nastavení barev systému. Na obrázku níže vidíte výchozí systémové nastavení barev. Případná změna barev na tomto místě se promítne do celého systému a všem uživatelům systému. Doporučujeme ji předem zvážit a v každém případě si ověřit výsledek změny.

Na obrázku je změněna barva důležitého pole z původní zelené na modrou. Po této změně nastavení barev se u důležitých položek v pořizovacím formuláři změní zelená barva na modrou.

A co k tomu říci na závěr?

Kdo je hračička, může si s barvami pohrát a pěkně si Orsoft Open vybarvit. Kdo preferuje jiné vlastnosti ekonomického systému, vystačí si třeba pouze se systémovým nastavením barev. A kdo je pragmatik, ví, že si občas někde může nějakou barvu změnit. Označí si třeba pár „důležitých“ polí v těch formulářích, kde občas zapomene nějaké to pole vyplnit.

Barevné schéma celého IS

Pomocí systémové proměnné OOCOLORTHEME lze nastavit barevné schéma pro konkrétní spuštění na klientské stanici. Tato proměnné se nastavuje ve startovací dávce spuštění klienta IS. Múše nabývat následujících hodnot:

  • white
  • lightgray
  • gray
  • lightblue
  • lightpink
  • lightgreen
  • lightsteelblue
  • navajowhite
  • powderblue
  • wheat

Takto lze odlišit např spuštění ostré a testovací verze IS pro konkrétní klientskou stanici.

Centrálně pro celou instalaci lze nastavit barevné schéma opět v administraci v Nastavení barev.

Zde nastavení „černé barvy“ znamená použití systémových barev klientské stanice.