Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:excel [2016/09/23 07:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Export dat do Excelu======
 +Většina uživatelů alespoň občas pracuje s Excelem, a tak jistě uvítá jednoduchou funkci na export dat z Orsoftu Open do Excelu. ​
 +=====Kde export do Excelu najdeme?​=====
 +Tuto funkci najdeme všude tam, kde je k dispozici typická ikona pro Excel - velké zelené X. Nabídka exportu dat do Excelu je k dispozici prakticky u každého pořizovacího formuláře v řadě základních ikon - viz následující obrázek.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-excel.png?​032|}} ​
 +
 +=====Jak export do Excelu funguje?​=====
 +
 +Tato funkce umožňuje export dat z příslušné tabulky do Excelu. Po kliknutí na nabídku "​Vlastní export" ​ si můžeme ​ změnit název exportu a případně provést úpravu standardního exportu. ​
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr22-excela.png?​500|}}
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr23-excelb.png?​300|}}
 +
 +
 +Na dalším ​ obrázku je příklad exportu dat z podsystému Personalistika,​ z adresáře zaměstnanců. Neprovádíme-li žádné změny v nastavení exportu, standardně se do Excelu přenesou všechna data, která se zobrazují v režimu "​seznam"​. Nepřenášejí se tedy všechny položky příslušné tabulky, ale jen ty sloupce tabulky, které vidíme.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr24-excelc.png?​700|}}
 +
 +=====Úpravy standardního exportu do Excelu=====
 +
 +Potřebujeme-li exportovat do Excelu jiné položky, než jsou nabízeny ve standardu, můžeme si požadavky na export upravit a uložit si je pod určitým názvem. Pokud například chceme, aby se adresy zaměstnanců exportovaly i s poštovními směrovacími čísly, je třeba si tuto položku přidat do exportu a umístit ji na vhodné pořadí. Postupujeme tak, že stisknete tlačítko "​Výběr sloupců",​ na levé straně obrazovky vybereme příslušnou položku - v tomto případě "​PSČ"​ a stiskneme tlačítko "​Přidat vybrané"​. Nová položka se umístí automaticky na poslední pořadí. Pomocí tlačítka "​Nahoru"​ ji můžeme posunout na libovolnou pozici.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr25-exceld.png?​700|}}
 +
 +To, co jsme si nastavili, si samozřejmě uložíme pod vypovídajícím názvem. Ostatně bude to export, který jsme si "​ušili na míru" pouze pro sebe. 
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr26-excele.png?​200|}}
 +
 +Obdobně postupujeme v situaci, kdy potřebujeme adresy zaměstnanců rozšířit nejen o PSČ, ale také o kontakt a zároveň chceme přejmenovat název nového sloupce v Excelové tabulce. V tomto případě se v pravé části tabulky postavíme na sloupec, který chceme přejmenovat,​ v položce "​Hlavička sloupce"​ změníme text a potvrdíme OK. Celé nastavení exportu opět uložíme pod vhodným názvem.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr27-excelf.png?​700|}}
 +
 +Výsledkem těchto změn v nastavení jsou dva nové sloupce v Excelové tabulce:
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr28-excelg.png?​700|}}
 +
 +Povedené nastavení exportu máme samozřejmě uložené pro opakované použití.
 +
 +=====Úpravy exportu do Excelu pro jiné uživatele nebo skupinu=====
 +
 +Až dosud jsme prováděli uživatelské nastavení exportu z tabulky adres zaměstnanců do Excelu sami pro sebe. Pokud vznikne požadavek na takové úpravy exportu, které mají platit pro skupinu uživatelů,​ musí zasáhnout již administrátor. Přesuneme se v nabídce do jeho výsostných vod a v Nástrojích administrátora se nastavíme na Správu exportů do Excelu. Na obrázku jsou označeny dva exporty, které jsme si upravili podle svých požadavků a uložili. ​
 +
 +Opisem záznamu získáme nový záznam, který můžeme přiřadit jinému uživateli. Pokud si vybereme druh Skupinové (exporty), můžeme nastavení konkrétního exportu do Excelu ​ přiřadit i skupině uživatelů.
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr29-excelh.png?​700|}}
 +
 +