Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Obchodní vazby

Obchodní vazby (tabulka OHOBCHVAZ) jsou seznamem vazeb mezi obchodníky na naší straně a kontakty na straně partnerské firmy. Mezi libovolným obchodníkem a libovolným kontaktem dané firmy lze definovat vazbu a určit její typ. Možné typy vazeb jsou definovány v číselníku Typ obchodní vazby (OHTYPOVAZ).

Typ vazby může představovat např. druh zboží (komoditu), se kterým dvojice obchodník-kontakt vzájemně obchoduje, nebo nějaký druh obchodní činnosti.

Lze pořizovat tyto údaje:

 • Vztah (firma) - pokud je voláno ze záložky a firma je předem daná, nepořizuje se příp. ani nezobrazuje.
  • Název - název obchodního vztahu resp. firmy, kterou má obchodník na starost
  • Číslo firmy - číslo firmy, kterou má obchodník na starost
 • Obchodní vazba
  • Typ vazby - typ obchodní vazby dle číselníku OHTYPOVAZ
  • Obchodník - osoba z osob (tabulka OSOBY)
  • Kontakt - kontaktní osoba z kontaktů (tabulka OHKON)

-

Přidání obchodních vazeb na záložku

Pokud si vytváříte vlastní pohledy a potřebujete umístit obchodní vazby na záložku editačního programu Obchodní vztahy nebo v Adresář, je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhobchvazWrapper
 • Úloha: firemniVazbyVsechObchodniku
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: o6a.dkaNr.eq($dkaNr)

Pro umístění obchodních vazeb na záložku editačního programu Obchodníci je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

 • Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhobchvazWrapper
 • Úloha: firemniVazbyJednohoObchodnika
 • Spojeno s: this
 • Vazba spojeného browse: osoby.idpk.eq($osoby.idpk)