Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:p0:pap [2017/10/17 10:00]
orsoftopen:p0:pap [2017/10/17 11:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pomocný analytický přehled ====== 
 +V této volbě je možná samostatná práce na účetních řádcích, které vstupují do pomocného analytického přehledu. Lze editovat, prohlížet knihu PAP a pracovat s počátečními stavy.