Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Tabulka Tapri obsahuje informace o nemocenských a dalších dávkách NEMPRI. Tyto informace se následně odesílají do ČSSZ.

Pokud je v měsíčních datech zadána nějaká nová dávka, tak se při výpočtu mezd (případně při interakci) vytvoří nová věta do tabulky Tapri. Při pokračující nemoci se další věta již nevytváří.

Z této tabulky lze pak provést export informací na portál VREP.