Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:z0_odberatele [2012/12/18 11:09]
orsoftopen:z0:z0_odberatele [2012/12/18 10:09] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Orsoft Open ======
  
 +===== ZIS =====
 +
 +==== Odběratelé ====
 +
 +
 +Odběratelé jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o všech odběratelích vody. 
 +Popis tabulky a tabulek souvisejících viz odkazy níže:
 +  * [[orsoftopen:​z0:​odberatele:​z6a|Odběratelé]]
 +  * [[orsoftopen:​z0:​odberatele:​z6ao|Číselník obcí]]
 +  * [[orsoftopen:​z0:​odberatele:​z6au|Číselník ulic]]