Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

ZIS

Odběratelé

Odběratelé jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o všech odběratelích vody. Popis tabulky a tabulek souvisejících viz odkazy níže: