Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

ZIS

Dávky/Odečty

Zde se vede evidence o dávkách a odečtech. Popis tabulky a tabulek souvisejících viz odkazy níže:

Pod tuto oblast spadá také výpočet Dohadných položek