Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

ZIS

Vodoměry

Vodoměry jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence všech vodoměrů a to včetně provádění jejich pohybů se zajištěním vazby do skladů.