Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:z0_zis [2011/10/06 06:19]
orsoftopen:z0:z0_zis [2011/10/06 05:19] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zákaznický informační systém ======
 +
 +{{ :​orsoftopen:​z0:​z0_zis.jpg?​300 |}}
 +
 +
 +
 +