Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_lc [2018/10/15 05:49]
open_lc [2019/07/29 06:05] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:orfertopen:lc:lc_lc|TPV]]   
 +        * [[:orfertopen:lc:lc_z|Základní data a číselníky TPV]]   
 +            * [[:orfertopen:lc:cmzdtrida|Sazby mzdových tříd]]
 +            * [[:orfertopen:lc:cprofese|Číselník profesí]]