Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Platbyvaz

Vazební tabulka mezi platbama

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
ppPolByIdpkPokl idpk_pokl PpPol Pokladna
ppPolByIdpkPokl2 idpk_pokl2 PpPol Pokladna - závislá platba
pbPolByIdpkBanka idpk_banka PbPol Banka
pbPolByIdpkBanka2 idpk_banka2 PbPol Banka - závislá platba
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Date(23) Datum a čas pořízení záznamu
poKdo po_kdo Integer(9) Uživatel, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum Date(23) Datum a čas poslední změny záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam