Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d1psu [2017/12/12 06:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D1psu =====
 +Modelování PS
 +
 +Modelování pracovní smlouvy a dalších ujdenání v PPV - D1PSU
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|d0ppv |[[fk_d1psu_d0ppv|idpk_d0ppv]] |[[d0ppv|D0ppv]] |Vazba na Pracovněprávní vztahy - D0ppv |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Datum platnosti OD |
 +|o0ciselnikByIdpkEtapa |[[fk_d1psu_o0ciselnikbyidpketapa|idpk_etapa]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Etapa (stav) zpracování |
 +|exportDat |export_dat |Date(23) |Datum exportu dat |
 +|smlouva |smlouva |String(20) |Pracovní smlouva |
 +|smDodatek |sm_dodatek |String(20) |Dodatek k pracovní smlouvě |
 +|ostru |[[fk_d1psu_ostru|idpk_ostru]] |[[ostru|Ostru]] |Vazba na Organizační strukturu - Organizační místo včetně funkce |
 +|okutv |[[fk_d1psu_okutv|idpk_okutv]] |[[okutv|Okutv]] |Vazba na útvar - Okutv |
 +|osfunkce |[[fk_d1psu_osfunkce|idpk_osfunkce]] |[[osfunkce|Osfunkce]] |Vazba na funkci - Osfunkce |
 +|o0ciselnikByIdpkCzisco |[[fk_d1psu_o0ciselnikbyidpkczisco|idpk_czisco]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník profesí podle CZ-ISCO(zařazení) |
 +|o0ciselnikByIdpkPostzam |[[fk_d1psu_o0ciselnikbyidpkpostzam|idpk_postzam]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník Postavení v zaměstnání |
 +|d0cisa |[[fk_d1psu_d0cisa|idpk_mvp]] |[[d0cisa|D0cisa]] |Místo výkonu práce |
 +|tydZak |tyd_zak |BigDecimal(4,​2) |Úvazek - týdenní zákonný |
 +|denPrum |den_prum |BigDecimal(5,​3) |Úvazek - denní průměrný |
 +|o0ciselnikByZkrac |[[fk_d1psu_o0ciselnikbyzkrac|zkrac]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Úvazek - charakter (zkrácený) |
 +|o0ciselnikByIdpkKateg |[[fk_d1psu_o0ciselnikbyidpkkateg|idpk_kateg]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Vazba na číselník d0kateg - Kategorie |
 +| |||Kategorie |
 +|kal |kal |Short(4) |Kalendář základní |
 +|tacin |[[fk_d1psu_tacin|cinn]] |[[tacin|Tacin]] |Kód činnosti |
 +|d0cisp1ByIdpkD0cisp |[[fk_d1psu_d0cisp1byidpkd0cisp|idpk_d0cisp]] |[[d0cisp1|D0cisp1]] |Vazba na tabulku Platové tarify D0CISP |
 +| |||Třída/​stupeň/​tarif. Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů,​ případně požadavků,​ do platové třídy podle katalogu prací. Vedoucí zaměstnanec se zařadí do platové třídy, ve které jsou zařazeny nejnáročnější ​ práce jemu podřízených zaměstnanců nebo nejnáročnější práce jím vykonávané. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na nápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále doba započitatelné praxe). |
 +|d0cisp1ByIdpkZaruc |[[fk_d1psu_d0cisp1byidpkzaruc|idpk_zaruc]] |[[d0cisp1|D0cisp1]] |Vazba na tabulku Platové tarify |
 +| |||Skupina pro zaručenou mzdu. |
 +|platC |plat_c |BigDecimal(12,​4) |Plat - částka |
 +|platZ |plat_z |Boolean(1) |Plat - zkráceno |
 +|priplT01 |pripl_t01 |Character(1) |Příplatek 1 - typ |
 +|priplK01 |pripl_k01 |Short(4) |Příplatek 1 - kód |
 +|priplC01 |pripl_c01 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 1 - částka |
 +|priplZ01 |pripl_z01 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN01 |pripl_n01 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT02 |pripl_t02 |Character(1) |Příplatek 2 - typ |
 +|priplK02 |pripl_k02 |Short(4) |Příplatek 2 - kód |
 +|priplC02 |pripl_c02 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 2 - částka |
 +|priplZ02 |pripl_z02 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN02 |pripl_n02 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT03 |pripl_t03 |Character(1) |Příplatek 3 - typ |
 +|priplK03 |pripl_k03 |Short(4) |Příplatek 3 - kód |
 +|priplC03 |pripl_c03 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 3 - částka |
 +|priplZ03 |pripl_z03 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN03 |pripl_n03 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT04 |pripl_t04 |Character(1) |Příplatek 4 - typ |
 +|priplK04 |pripl_k04 |Short(4) |Příplatek 4 - kód |
 +|priplC04 |pripl_c04 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 4 - částka |
 +|priplZ04 |pripl_z04 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN04 |pripl_n04 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT05 |pripl_t05 |Character(1) |Příplatek 5 - typ |
 +|priplK05 |pripl_k05 |Short(4) |Příplatek 5 - kód |
 +|priplC05 |pripl_c05 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 5 - částka |
 +|priplZ05 |pripl_z05 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN05 |pripl_n05 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT06 |pripl_t06 |Character(1) |Příplatek 6 - typ |
 +|priplK06 |pripl_k06 |Short(4) |Příplatek 6 - kód |
 +|priplC06 |pripl_c06 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 6 - částka |
 +|priplZ06 |pripl_z06 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN06 |pripl_n06 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT07 |pripl_t07 |Character(1) |Příplatek 7 - typ |
 +|priplK07 |pripl_k07 |Short(4) |Příplatek 7 - kód |
 +|priplC07 |pripl_c07 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 7 - částka |
 +|priplZ07 |pripl_z07 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN07 |pripl_n07 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT08 |pripl_t08 |Character(1) |Příplatek 8 - typ |
 +|priplK08 |pripl_k08 |Short(4) |Příplatek 8 - kód |
 +|priplC08 |pripl_c08 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 8 - částka |
 +|priplZ08 |pripl_z08 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN08 |pripl_n08 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT09 |pripl_t09 |Character(1) |Příplatek 9 - typ |
 +|priplK09 |pripl_k09 |Short(4) |Příplatek 9 - kód |
 +|priplC09 |pripl_c09 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 9 - částka |
 +|priplZ09 |pripl_z09 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN09 |pripl_n09 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT10 |pripl_t10 |Character(1) |Příplatek 10 - typ |
 +|priplK10 |pripl_k10 |Short(4) |Příplatek 10 - kód |
 +|priplC10 |pripl_c10 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 10 - částka |
 +|priplZ10 |pripl_z10 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN10 |pripl_n10 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT11 |pripl_t11 |Character(1) |Příplatek 11 - typ |
 +|priplK11 |pripl_k11 |Short(4) |Příplatek 11 - kód |
 +|priplC11 |pripl_c11 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 11 - částka |
 +|priplZ11 |pripl_z11 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN11 |pripl_n11 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|priplT12 |pripl_t12 |Character(1) |Příplatek 12 - typ |
 +|priplK12 |pripl_k12 |Short(4) |Příplatek 12 - kód |
 +|priplC12 |pripl_c12 |BigDecimal(12,​4) |Příplatek 12 - částka |
 +|priplZ12 |pripl_z12 |Boolean(1) |Zkráceno |
 +|priplN12 |pripl_n12 |Boolean(1) |Nezahrnuto do mzdy celkem |
 +|tarifC |tarif_c |BigDecimal(12,​4) |Tarif- částka |
 +|tarifZ |tarif_z |Boolean(1) |Tarif- zkráceno |
 +|mzdaCelk |mzda_celk |BigDecimal(12,​4) |Celková mzda |
 +|d0cisuByIdpkUziv1 |[[fk_d1psu_d0cisubyidpkuziv1|idpk_uziv1]] |[[d0cisu|D0cisu]] |Vazba1 na Uživatelský číselník |
 +|d0cisuByIdpkUziv2 |[[fk_d1psu_d0cisubyidpkuziv2|idpk_uziv2]] |[[d0cisu|D0cisu]] |Vazba2 na Uživatelský číselník |
 +|poznamka |poznamka |String(100) |Poznámka |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poIdpk |po_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmIdpk |zm_idpk |Long(18) |Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|platT |plat_t |Character(1) |Typ mzdové složky |