Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Na dialogovém okně se zobrazí položky, za které lze součtovat. Konkrétně u dokladů lze součtovat za den, měsíc a účet útvar a zakázku v závislosti na definici účetních dimenzí. Pro správné provedení součtu je nutné mít zaškrtnuté minimálně jedno políčko.

Tlačítko Návrat akci ruší.