Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Tuzemské cestovní příkazy - kontrola údajů

Zde se nabízí několik buttonů pro různé akce, které lze provádět s aktuálním cestovním příkazem - kontrola údajů, zaúčtování CP, pohled do Fú atd.

Zkontrolovat údaje

Kontrolu cestovních příkazů může provádět pouze osoba s vyšším oprávněním (oprávněná osoba). Editační obrazovky vypadají shodně s normální editací, ale vyšší oprávnění umožňuje i některé akce, které v normální editaci nelze provést, jako například editovat údaje u zkontrolovaných a uzavřených CP. Pro kontrolu se stiskne button Zkontrolovat údaje a poté se provede kontrola aktuálního cestovního příkazu. Zobrazí se přehled cestovního příkazu, kde se vypíše průběh cesty, stravné, náhrady za vozidlo, ostatní náhrady, zálohy a doplatek za CP. Pokud je vše v pořádku, potvrdí se cestovní příkaz buttonem Zkontrolovat. Pokud není vše v pořádku a vypíše se nějaká chyba, tak se stiskne button Nekontrolovat a opraví se v zadání CP chybné údaje. Po provedené opravě se znovu provede volba Zkontrolovat údaje a při bezchybné kontrole se provede kontrola buttonem Zkontrolovat. Pokud je v konfiguraci nastaveno Vlastní číslo dokladu po kontrole, tak se po úspěšné kontrole doplní vlastní číslo dokladu po kontrole podle dokladové řady uvedené v konfiguraci. Pokud se nepoužívá vlastní číslo dokladu po kontrole, vyplní se do čísla dokladu po kontrole číslo cestovního příkazu. Cestovní příkaz je od tohoto okamžiku považován za zkontrolovaný (v komplexu souborů cesty* je tato informace poznamenána a není již možné dělat další opravy do tohoto cestovního příkazu ve standardní editaci).

Zaúčtování

Možnost interaktivního zápisu zaúčtování cestovních náhrad do interních dokladů ve Finančním účetnictví. Provádí se zápis uzavřeného (zkontrolovaného) CP do podsystému Finanční účetnictví pro aktuální cestovní příkaz.

Kontrola účtování

Porovnání účtování cestovního příkazu ve Finančním účetnictví s vyúčtováním na cestovním příkazu v tiskovém výstupu.

Účetnictví

Možnost pohledu na zaúčtování cestovního příkazu přímo do Finančního účetnictví.

Zrušení zaúčtování

Možnost zrušení zaúčtování aktuálního cestovního příkazu přímo ve Finančním účetnictví a následný přepis příznaku na CP.