Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:c0:c0_mimakce [2016/07/13 07:35]
orsoftopen:c0:c0_mimakce [2016/07/13 08:35] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Mimořádné akce ======
 +
 +
 +V mimořádných akcích jsou zahrnuty takové úkony, které se nědělají každodenně,​ ale jen v některých případech,​ zde se jedná o
 +
 +
 +    * Import/​export
 +    * Převody dat
 +
 +
 +
 +===== Import/​export =====
 +
 +
 +    * Export Cestovních příkazů do Mezd - tato volba slouží k vytvoření exportního XML souboru, který je zpracováván při výpočtu mezd vv tom případě, pokud jsou náhrady z pracovních cest vypláceny zaměstnancům nikoliv přímo v hotovosti, ale jako součást mzdy. Soubor se vytváří za zadané období, zpravidla měsíc, a zpracovávají se cestovní příkazy, které mají v tabulce C0cesty1 etapu zpracování K - zkontrolováno nebo F - uzavřeno.
 +    * Export do Finančního účetnictví - interaktivní zápis uzavřeného (zkontrolovaného) CP do podsystému Finanční účetnictví za zadané období
 +    * Export CP do souboru pro Finanční účetnictví - zpracovávají se za obdobní uzavřené (zkontrolované) CP a zapisují se do textového souboru. Tento textový soubor pak slouží jako vstup do podystému Finanční účetnictví v  systému Orsoft
 +
 +
 +===== Převody dat =====
 +
 +
 +Pod převody dat rozumíme převody tabulek Cestovních příkazů v systému Orsoft do odpovídajících tabulek v systém Orsoft Open. V současné době lze převést data těchto tabulek:
 +
 +
 +Cestovní příkazy -
 +
 +
 +    * Konverze tabulek Cestovní příkazy (hlavičky) - CESTY1, Vyúčtování - CESTY2, Výdaje - CESTY3, Zálohy - CZALT do tabulek Cestovní příkaz (hlavičky) - C0CESTY1, Průběh cesty - C0CESTY2, Zálohy - C0ZALOHY, Ostatní výdaje - C0CESTY3, Náhrady za vozidlo - C0AUV, Stravné - C0DIETY
 +    * Konverze tabulky Používaná paliva CPALIVO do tabulky Průměrné ceny pohonných hmot C0PALIVO
 +    * Konverze tabulky Základní náhrady CNAHRADY do tabulky Číselník základních náhrad
 +    * Konverze tabulky Stravné CSTRAVNE do tabulky Číselník stravného
 +    * Konverze tabulky Dopravní prostředky CDOPR do Základního číselníku O0CISELNIK, jméno číselníku CDOPR
 +    * Konverze části konfigurace Cestovních příkazů (týkající se krácení stravného při bezplatném poskytnutí jídla charakteru snídaně, oběda nebo večeře) do tabulky Parametry krácení stravného C0KRACENI