Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselníky výroby

Hmota

Číselník hmot polotovarů.

Popis jednotlivých polí :

Kód - Reprezentuje určené znaky polotovaru.

Hodnota - Popis vlastností kódu.

Status

Číselník aktuálních stavů polotovarů.

Popis jednotlivých polí :

Kód - Aktuální stav polotovaru.

Skupiny

Seznam pracovních skupin.

Popis jednotlivých polí :

Kód - Označení pracovní skupiny.

Hodnota - Popis skupiny.

Specifikace práce stroje

Časová specifikace činnosti daného stroje. Obsahuje vybrané činnosti pro zadávání denního výkazu stroje. Specifikace a příznaky slouží nastavení výpočtů ve výkazu stroje.

Popis jednotlivých polí :

Kód - Označení specifikace.

Hodnota - Popis specifikace.

Druh - Označení typu specifikace (Výroba, Porucha,Technologický prostoj).

Skupina specif. - Společné označení stejných typů specifikace

Směna

Číselník směn.

Popis jednotlivých polí :

Kód - Reprezentuje určité znaky polotovaru.

Hodnota - Popis vlastností kódu.