Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Údaje o firmě

Zde se udržují základní údaje o firmě provozující Orsoft Open. Tyto údaje využívají ostatní části aplikace.

Pořizované údaje:

 • Název firmy
 • Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném, spisová značka - oddíl, vložka - povinné informace o zápisu organizace v Obchodním rejstříku. Text složený z těchto údajů je použit při tisku formulářů a jiných výstupních dokladů. Pokud jsou požadovány jiné texty než texty standarně sestavené ze zde pořízených údajů, lze je definovat přes tlačítko Vlastní texty.
 • Nadřízený orgán - nadřízený orgán firmy, pokud existuje
 • IČO - identifikační číslo organizace. Přes tlačítko Adresář se lze prokliknout do adresáře dle vyplněného IČO.
 • DIČ - daňové identifikační číslo
 • Plátce DPH - typ plátce DPH (měsíčně, čtvrtletně, neplátce)
 • Ulice, číslo popisné/orientační, město, PSČ - adresa firmy
 • Okres (NUTS) - NUTS klasifikace okresu (země + kód, název okresu). Pro statistické účely.
 • Typ organizace - typ organizace pro RADNICI (RO - rozpočtové organizace, VO - velké obce, ROZ - r.o. ve zdravotnictví, MO - malé obce, LS - lékárenská služba, VPS - veřejně prosp.služby, VH - vedlejší hospodářství, PO - příspěvková organizace, POZ - příspěvková org. ve zdravotnictví, NO - nezisková organizace)
 • CZ-NACE - převažující obor organizace podle číselníku Klasif. ekonomických činností (CZ-NACE)(O1ciseln/okec)
 • Kapitola - kód kapitoly. Pro neziskové organizace vyjadřuje okruh působnosti a odpovědnosti subjektu, v němž se realizují peněžní operace (např. 700 - místně řízené organizace)
 • Právní forma - právní forma organizace podle číselníku Kódy právní formy organizace (O1ciseln/opforma)
 • Územ prac. FÚ - kód územního pracoviště finančního úřadu podle číselníku Kódy finančních úřadů(O1ciseln/ofinurad)
 • - kód finančního úřadu podle číselníku Kódy finančních úřadů(O1ciseln/ofinurad)
 • Kód finanční kontroly - kód finanční kontroly podle číselníku Kódy finanční kontroly(O1ciseln/ofinko)
 • Legislativa - S - slovenská, jinak - česká
 • ID DS - identifikační číslo datové schránky organizace v systému ISDS
 • Datum založení firmy - údaj důležitý pro správnou přípravu roční účetní závěrky
 • Příjmení - příjmení (vyplní pouze fyzická osoba)
 • Jméno - jméno (vyplní pouze fyzická osoba)
 • Titul před - titul před jménem (vyplní pouze fyzická osoba)
 • Titul za - titul za jménem (vyplní pouze fyzická osoba)