Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník internetových adres

Číselník obsahuje internetové adresy používané v systému. Při případné změně adresy na straně webového serveru lze úpravou zde docílit opětovného zprovoznění příslušné služby.

Použité barevné rozlišení v browse

Barva sloupce

  • modrá - klíč adresy (hlavní klíč)

Pořizivané údaje:

  • Klíč - jednoznačný klíč adresy, se kterým pracují programy
  • Popis - popis adresy
  • Adresa - vlastní adresa