Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:spravais:oo_hibernate_properties [2018/10/29 16:08] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Konfigurace připojení k databázi - soubor hibernate.properties =====
 +
 +Textový parametrický soubor //​hibernate.properties//​ definuje připojení aplikace //Orsoft Open// či //OR-SYSTEM Open// k databázi. Soubor je umístněn na serveru v adresáři "​opensrv/​data.x/​cfg"​.
 +
 +
 +==== Standardní obsah pro MS SQL Server ====
 +
 +<​code>​
 +hibernate.dialect=cz.ortex.model.util.OrtexSQLServerDialect
 +hibernate.connection.driver_class=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
 +hibernate.connection.url=jdbc:​p6spy:​sqlserver://​krepela;​databaseName=Orsoft
 +hibernate.connection.username=orsadmis
 +hibernate.connection.password=heslo
 +</​code>​
 +
 +
 +==== Standardní obsah pro Oracle ====
 +
 +<​code>​
 +hibernate.dialect=cz.ortex.model.util.OrtexOracle10gDialect
 +hibernate.connection.driver_class=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
 +hibernate.connection.url=jdbc:​p6spy:​oracle:​thin:​@ortexf:​1521:​ortexf
 +hibernate.connection.username=orsoft
 +hibernate.connection.password=heslo
 +</​code>​
 +
 +
 +==== Popis jednotlivých parametrů ====
 +
 +Hodnoty parametrů **hibernate.dialect** a **hibernate.connection.driver_class** zavisí na typu databáze, ke které je třeba se připojit. ​
 +
 +Parametry **hibernate.connection.username** a **hibernate.connection.password** určují uživatelské jméno a heslo pro přístup do databáze.
 +
 +Důležitým parametrem je **hibernate.connection.url**. Obsah závisí na použité databázi, viz dokumentace pro [[https://​docs.microsoft.com/​en-us/​sql/​connect/​jdbc/​building-the-connection-url|SQL Server]] nebo pro [[http://​www.orafaq.com/​wiki/​JDBC|Oracle]]. Tento parametr je doplněn o použití [[https://​p6spy.github.io/​p6spy/​2.0/​integration.html|P6Sspy ]].
 +
 +
 +==== Další možné parametry ====
 +
 +Další parametry jsou nepovinné. Používají se v případně potřeby.
 +
 +  * **hibernate.ors.idxdbs**=idxtablespace - určuje, že indexy se budou vytvářet do zvoleného [[https://​docs.oracle.com/​html/​E25494_01/​indexes003.htm|tablespace]]. Parametr je určený pouze pro Oracle. ​
 +  * **hibernate.ors.fk_indexes**=disable - potlačí se vytváření indexů pro //foreign key//.
 +  * **hibernate.ors.nls_indexes**=disable - potlačí se vytváření NLS indexů.
 +  * **hibernate.ors.nls_indexes.ortex**=disable - potlačí se vytváření NLS indexů pouze pro tabulky ze skupiny ORTEX.
 +  * **hibernate.ors.nls_indexes.orcz**=disable - potlačí se vytváření NLS indexů pouze pro tabulky ze skupiny OR-CZ.
 +  * **hibernate.ors.schemaUpdate.auto**=disable - potlačí automatické provádění kontroly DB schematu.
 +  * **hibernate.ors.schemaUpdate.auto.package**=cz.ortex. - povolí automatické provádění kontroly DB schematu pouze pro vybrané tabulky. Výběr je dán balíčkem. Pro hodnotu "​cz.ortex."​ se budou automaticky konvertovat tabulky ze skupiny ORTEX, ostatní ne.
 +