Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Změny operativní evidence

Změny operativní evidence jsou vedeny v tabulce změnový soubor majetku. Zde jsou zapsány veškeré změny všech inventárních čísel.

Každá změna je jednoznačně identifikován inventárním číslem a pořadím v rámci inventárního čísla.
Tento soubor obsahuje kromě změn i doklady o zařazení nových inventárních čísel a o vyřazení inventárních čísel. Z operativní evidence se nic neúčtuje.

Zobrazované údaje

 • Inventární číslo - jednoznačné číslo operativní evidence
 • Pořadí - pořadí v rámci inventárního čísla
 • Název - název položky operativní evidence z kmenového souboru
 • Pořizovací cena - pořizovací cena operativní evidence z kmenového souboru
 • Kód změny - jednoznačný kód určující o jakou změnu se jedná, pevná vazba na číselník g0kzm, všechny existující kódy lze zobrazit přes volbu Parametry - Správa číselníků Majetku - Číselník kódů změn - Obsah číselníku, jedná se o číselník needitovatelný uživatelem, dodávaný autory programu
 • Období změny - období zpracování Operativní evidence, ve kterém vznikla daná změnová věta
 • Účetní datum - účetní datum, které souvisí s prováděno změnou - např. datum pořízení
 • Datum změny - počítačové datum, kdy vznikla právě tato změnová věta
 • Číslo pracovníka - číslo pracovníka, který způsobil, že vznikla právě tato změnová věta
 • Původní hodnota - původní hodnota měněného údaje
 • Nová hodnota - nová hodnota měněného údaje
 • Původní počet kusů - původní hodnota údaje počet kusů
 • Nový počet kusů - nová hodnota údaje počet kusů
 • Text - text, volitelně zadávaný při prováděné změně (např. při pořízení - č.faktury apod.)