Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:k0_szm_161 [2015/11/23 15:13] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Výroba - verze 16.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 30.12.2015
 +
 +
 +==== 1. Základní informace o verzi 16.1.0 ====
 +
 +
 +Moduly **Prodej, Logistika a Výroba** mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open. Základem této strategie je jednotný datový model pro tyto moduly v obou systémech. Realizace této zásady prakticky uživatelům umožňuje střídat práci ​ v původním Orsoftu s prací v novém Orsoftu Open.
 +
 +
 +V tomto konkrétním případě to znamená, že od verze 15.1 se mohou uživatelé podsystému **Prodej** seznámit s pořizováním vydaných režijních faktur a podsystému **Skladování** s pořizováním skladových pohybů v Orsoftu Open a střídat používání obou systémů. Zásada jednotného datového modelu pro IS Orsoft a Orsoft Open si vyžádala při přechodu na verzi 15.1. konverzi prakticky všech kmenových souborů/​tabulek skladové evidence, do struktur byly přidány nové údaje potřebné pro nasazení ​ Orsoft Open.. Konverze se provádějí v IS Orsoft před spuštěním Orsoft Open !
 +==== 2. Nutné akce po instalaci verze 16.1.0 ====
 +
 +
 +Provést konverze dle pokynů ve změnových listech pro **Prodej a Skladování**.
 +==== 3. Pracovní postup přechodu na Orsoft Open ====
 +
 +
 +Nutné kroky související s přechodem **Prodeje** nebo **Skladování** jsou popsány v přiloženém dokumentu [[szmool_1610.pdf]]