Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4rizfunkce [2017/11/29 14:11] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4RizFunkce =====
 +Riziková funkce
 +
 +Představuje sledované rizikové funkce. Každá funkce má definovány věkové rozsahy a s nimi související intervaly opakování LP
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d4RizPrac |[[fk_d4rizfunkce_d4rizprac|idpk_prac]] |[[d4rizprac|D4RizPrac]] |Vazba na Číselník rizikových pracovišť D4_RIZ_PRAC |
 +|osfunkce |[[fk_d4rizfunkce_osfunkce|idpk_osfunkce]] |[[osfunkce|Osfunkce]] |Vazba na Funkce OSFUNKCE |
 +|cisCiselnik |cis_ciselnik |String(8) |Rezerva - dříve vazba na funkci v D1CISELN |
 +|cisKlic1 |cis_klic1 |String(12) |Rezerva - dříve vazba na funkci v D1CISELN |
 +|nazev |nazev |String(250) |Název |
 +| |||Název rizikové funkce. |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |