Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Ofwpa

Archiv postupů WF

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
ofwoIdpk ofwo_idpk Long(18) Vazba na objekt
ofwt ofwt_idpk Ofwt Vazba na typ postupu
rozliseni rozliseni String(30) Číslo procesu pracovního postupu
stav stav Character(1) Stav
supervizorIdpk supervizor_idpk Long(18) Správce
zadavatelIdpk zadavatel_idpk Long(18) Zadavatel
proPoznamku pro_poznamku Long(10) Klíč pro poznámku
datStart dat_start Integer(9) Datum spuštění
casStart cas_start Short(4) Čas spuštění
datPozadKonec dat_pozad_konec Integer(9) Datum požadovaného ukončení
casPozadKonec cas_pozad_konec Short(4) Čas požadovaného ukončení
datSkutKonec dat_skut_konec Integer(9) Datum skutečného ukončení
iko iko String(20) Elektronický dokument
predmet predmet String(30) Předmět
doplnek doplnek String(50) Doplňková informace
disp disp Character(1) Použitelnost návrhu
podminka podminka String(150) Podmínka
ofwpvIdpk ofwpv_idpk Long(18) Vazba na zdrojový návrh postupu
rodicIdpk rodic_idpk Long(18) Vazba na rodičovský krok
vychozi1 vychozi1 String(50) Výchozí hodnota doplňkového pole 1
vychozi2 vychozi2 String(50) Výchozí hodnota doplňkového pole 2
vychozi3 vychozi3 String(50) Výchozí hodnota doplňkového pole 3
vychozi4 vychozi4 String(50) Výchozí hodnota doplňkového pole 4
vychozi5 vychozi5 String(50) Výchozí hodnota doplňkového pole 5
vratitRizeni vratit_rizeni Character(1) Po splnění podprocesu opět upozornit
sub sub Character(1) Zda může být spuštěn jako podproces
vzorEmailuSchval vzor_emailu_schval String(15) Vzor emailu po schválení
adrSchval adr_schval String(80) Adresát emailu po schválení
vzorEmailuZamit vzor_emailu_zamit String(15) Vzor emailu po zamítnutí
adrZamit adr_zamit String(80) Adresát emailu po zamítnutí
pgmTyp pgm_typ Character(1) Typ volaného programu
pgmNazev pgm_nazev String(30) Název volaného programu
ofwiId ofwi_id Integer(9) Klíč na ofwi
trideni1 trideni1 String(30) Prvek třídění 1
trideni2 trideni2 String(30) Prvek třídění 2
trideni3 trideni3 String(30) Prvek třídění 3
trideni4 trideni4 String(30) Prvek třídění 4
trideni5 trideni5 String(30) Prvek třídění 5
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum String(23) Datum pořízení záznamu
poIdpk po_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který pořídil záznam
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmDatum zm_datum String(23) Datum poslední změny záznamu
zmIdpk zm_idpk Long(18) Vazba na uživatele, který naposledy změnil záznam
vzorEmailuVrat vzor_emailu_vrat String(15) Vzor emailu pro vrácení
adrVrat adr_vrat String(80) Adresát emailu pro vrácení
pgmParam pgm_param String(80) Parametry volaného programu
pgmRozhrani pgm_rozhrani Character(1) Volání programu v GUI
G - pouze v GUIW - pouze ve webumezera - vždy
rezerva rezerva String(138) Rezerva