Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Pracovní funkce

Číselník pracovních funkcí. Použití v kvalifikačním listu v nabídce »» (další).

Detail číselníku pracovních funkcí

Číselník pracovních funkcí. Použití v charakteristikách.

Detail číselníku pracovních funkcí