Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Odborné způsobilosti

Číselník odborných způsobilostí představuje oblasti, které lze školit. Jedná se o výčet možných schopností zaměstnance, které jsou relevantní v rámci dané firmy.
Může se tedy jednat například o schopnost řízení manipulačních vozíků u firem, které provozují vlastní sklady. U pekáren to může například být schopnost přípravy určitého těsta, obsluha pece, atd.

Přehled okna

Číselník existuje ve dvou formách, standardní tabulkové, nebo ve stromovém zobrazení. Následující obrázek představuje stromové zobrazení. Přehled okna 1 Tučně jsou vedeny nejobecnější schopnosti/úrovně na nejvyšší úrovni.
2 Každá další úroveň je vedena normálním písmem. Teoreticky lze dosáhnout až 40 úrovní, ale doporučuje se maximálně 5 úrovní, aby zobrazení nebylo příliš komplikované.
3 Záložka „odborná způsobilost“ obsahuje všechny relevantní údaje pro aktuálně zvolenou odbornou způsobilost.
4 Záložka „Školitel“ umožňuje přiřadit k odborné způsobilosti školitele. Při zakládání školení dané OZ je tento školitel přednastaven.
5 Záložka „Školící místo“ umožňuje přiřadit k odborné způsobilosti místo školení. Při zakládání školení dané OZ je toto místo přednastaveno.
6 Kategorie je odborná způsobilost, která je o úroveň výše, než je aktuálně zvolená OZ. Odborné způsobilosti nejvyšší úrovně mají tato vstupní pole prázdná.
7 Název a kód jsou povinná pole. Kód je plně volitelný.
8 Pokud se má školení dané OZ periodicky opakovat, zaškrtněte „Opakuje se“ a zvolte periodu opakování. Perioda je v měsících.
9 V nabídkách z číselníku se zobrazují pouze platné věty. Evropské normy lze nastavovat pouze u školení OZ, která mají zaškrtnuto pole „Evropská norma“.

Upozornění Stromové zobrazení číselníku vyžaduje vygenerované klíče pro seřazení. Pokud se strom nezobrazuje správně, použijte prosím volbu „Oprava klíčů“ v nabídce další.
Oprava klíčů