Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Lékařské péče

Přehled okna

Přehled okna 1 Typ lékařské péče.
2 Lékař.
3 Opakování LP. Pokud se prohlídka opakuje, je zobrazena tabulka věkových intervalů. Kde je pro dané věkové rozmezí stanoven interval opakování prohlídky.
4 Věkové intervaly pokrývají rozmezí 0 až 100 let a musí na sebe navazovat. Intervaly jsou na levé straně uzavřeny a na pravé otevřeny. Tj. 30-49 je 30 včetně až 50 výjma.
5 Platnost věty. V nabídkách se zobrazují pouze platné věty.