Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Parametry

Parametry je oblast řešící správu veškerých majetkových číselníků plus nastavení konfiguračních parametrů pro zpracování Dlohodobého majetku a Operativní evidence.

Správa číselníků Majetku

CZ-CC

CZ-CPA

Účetní odpisové skupiny

Daňové odpisové skupiny

Účtovací maska majetku

Konfigurace