Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Mimořádné akceExport/import číselníků

V rámci této volby lze provést export nebo import všech číselníků Majetku - vybere se příslušný číselník a dá se export nebo import.

Kontrola kmenových dat

V rámci této volby se kontrolují vybrané důležité položky DM a OE dle zadání - buď jen aktuální rok DM nebo všechny archivy DM nebo OE. Na konci této volby je vypsán protokol o kontrole.

Zrušení inventárního čísla

Tuto akci lze provést jen v aktuálním období Majetku po výběru rušeného inventárního čísla. Zároveň se zruší i všechny související věty v napojených tabulkách (změny, registry, masky….)

Hromadné změny

Změna daňových skupin a sazeb

Provede se hromadná změna daňových skupin a daňových odpisových sazeb dle zákona o dani z příjmu. Po provedení změny se vypíše protokol.

Konečné stavy DM

Pokud je v konfiguraci Majetku nastaveno vytváření konečných stavů měsíce, tak při uzavření měsíce se aktuální data DM zapíší i do konečných stavů DM. Tyto konečné stavy se uchovávají zpětně tolik let, kolik je nastaveno v konfiguraci - parametr Počet let úschovy měsíčních konečných stavů. Nad těmito KS je také několik sestav, které se z nich tisknou.

Import ze skladů do OE

Přihrání dat z textového souboru vytvořeného ve Skladech MTZMAJrr.dmm do Operativní evidence, kde rr = rok, mm = měsíc. Po přihrání se soubor přejmenuje na *.bak.