Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:g0_majetek [2019/03/19 12:28] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Majetek ======
 +
 +
 +Podsystém Majetek se skládá z těchto skupin úloh:
 +
 +
 +    * **Evidence dlouhodobého majetku**
 +    * **Operativní evidence drobného majetku**
 +    * **Plánování odpisů**
 +    * **Účtovací maska majetku**
 +    * **Inventarizace pomocí čárového kódu**