Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:g0_po [2016/09/08 10:05] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Plánování odpisů ======
 +
 +
 +===== Plánovací soubor majetku =====
 +
 +V rámci této volby lze prohlížet plán odpisů, vytvořený volbou **Výpočet plánu odpisů**. Jedná se o plánované odpisy (účetní, daňové, eventuálně rozpuštěné transfery) ke všem odpisovaným inventárním číslům.
 +
 +Popis tabulky viz odkaz níže:
 +
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​plan:​g0po|Plán odpisů]] ​          
 +
 +
 +Přes ikonu pro **Tisky** se nabízí tyto sestavy:
 +  * Plán odpisů za 12 období
 +  * Plán odpisů za zadané období
 +\\
 +\\
 +
 +
 +
 +===== Výpočet plánu odpisů =====
 +
 +V rámci této volby lze založit plánovací soubor majetku k zadanému období zpracování. ​
 +Na dialogovém okně je třeba zadat tyto údaje:
 +
 +  * Rok, do kterého si přejete odpisy plánovat
 +  * Typy odpisů:
 +       * daňové odpisy - pokud není zaškrtnuto,​ daňové odpisy se nepočítají
 +       * účetní odpisy - pokud není zaškrtnuto,​ účetní odpisy se nepočítají,​ pokud se jedná o rozpočtovou organizaci, tak zaškrtnutí tohoto parametru znamená zároveň plánované rozpouštění transferů
 +
 +Tlačítko Návrat akci ruší. ​   ​