Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Deník výroby (Pracovní deník mistra)

Pracovní deník slouží mistrům pro evidenci výroby. Deník může být poplatný potřebám daného uživatele, takže níže popisované údaje se mohou lišit. V současné době existuje několik verzí výrobního deníku pro různé zákazníky, které se liší nejen obrazovkou, ale i odlišnou funkčností při editaci. Při pořizování je povinné vyplnit alespoň jeden z údajů Výrobek, Pracovník, Skupina, Místo, Stroj, Hodiny, Množství. Po vyplnění těchto údajů je možné deník uložit a je již funkční. Další údaje slouží stejně jako u norem pro vytvoření různých variant. Je zřejmé, že pro správnou evidence výroby je potřeba mít vyplněny údaje Datum, Pracovník nebo Skupina, Výrobek, Množství a Počet hodiny. Bez těchto údajů je evidence neúplná. Údaje jako Zakázka, Směna, Středisko atd. Slouží hlavně k přesnější evidence. Údaj Množství lze vyplnit při editaci celé věty nebo stiskem klávesy <F9> - „Vyrobeno“. Při tomto způsobu se navíc pro některé zákazníky provede i nastavení Výrobního čísla od a do podle množství. Zobrazovaný údaj Sazba je dotahován ze souboru sazeb a Kč se vypočítají na zadané množství. Klávesou <F6> - „Položky“ lze otevřít soubor deníku práce s nastavením na větách příslušných k dané větě deníku výroby. Nabídky pomocných programů lze vyvolat po stisknutí klávesy <F7> - “Další”. Ke každé větě deníku lze připojit poznámku - po stisku klávesy <F8> - „Poznámky“.

Pro některé zákazníky existují odlišné varianty obrazovek.

Aktualizace a prohlížení

Novou větun otevřeme klávesou <Enter> nebo <F5>. Pokud je možno (nutno) údaj vyplnit s vazbou na příslušný číselník, nabízí se std. funkce klávesy <F2>. Každý záznam lze doplnit poznámkou. Větu záznamu je možno změnit klávesou <F3>, zrušit klávesou <F4>, případně kopírovat klávesou <F5>.

V deníku se vyplňují tyto údaje:

Linka

Určení linky/stroje na kterém se činnost (výroba) uskutečnila. Lze vybrat ze souboru Stroje.

Datum

Datum uskutečnění činností (výroby) daného pracovního deníku. Automaticky se nabízí aktuální datum při pořizování nové věty.

Směna

Kód směny. Převážně se používá čísel 1-4 pro první až čtvrtou směnu nebo lze zadat i písmena, např. A-D.

Výrobek

Číslo výrobku, pro který se pracovní deník zapisuje. Je možno vybrat z Číselníku výrobků/výkonů.

Číslo balíku

Vytvořené pořadové číslo balíku podle výrobku v poslední „nulové větě“ (bez množství brutto) a posledního pořadí pro danou linku.

Brutto

Počet vyrobených výrobků celkem. V „nulové větě“ nevyplněno.

Tarra

Z „nulové věty“ předvyplněná srážka množství.

Netto

Vypočítané množství brutto - tarra.

Kvalita

Označení kvality výrobku.

Použité butony v browse

„čtyřlístky“ - filtrování pro linky, aktuální rok, aktuální měsíc + 1 měsíc zpět

„linka 1,2,3,4“ - pořizování záznamu pracovníkem s oprávněním na příslušnou linku. Vygeneruje se číslo balíku, číslo výrobku a množství tarra. Pracovník vyplňuje pouze brutto a kvalitu.