Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Sazby

Soubor sazeb (popř. režií) pro výpočet peněžitého ohodnocení v Pracovním deníku. Podle požadavku uživatele lze využít závislosti na výrobku, středisku, zakázce apod. Používá se k hrubému náhledu mzdových nákladů na vyrobení zadaného množství výrobků v deníku výroby pracovníkem nebo skupinou. Podle datumu, čísla výrobku, popřípadě střediska, zakázky atd. v deníku výroby se v tomto souboru sazeb nalezne příslušná věta a doplní se potřebné údaje do souboru deníku výroby.
Sazba může mít zcela konkrétní přesné určení, jestliže se vyplní všechny základní údaje (datum … tarif) nebo může mít i platnost nekonečnou a pro všechny v případě pokud se vyplní pouze položka – číslo výrobku. Samozřejmě jsou možné i kombinace jen pro rok nebo jen pro středisko atd.

Aktualizace a prohlížení

V browse, na již pořízených skupinách vidíme rok, měsíc, výrobek atd. Detail je vidět po stisku klávesy <F10>/<F12>, novou skupinu vytvoříme klávesou <Enter>, popřípadě . <F5>.
Pro údaje s vazbou na příslušný číselník, nabízí se std. funkce klávesy <F2>. Změny se provedou klávesou <F3>, zrušení klávesou <F4>, případně kopírovat klávesou <F5>.

Popis jednotlivých údajů:

Rok/Měsíc - Rok a měsíc, kdy je sazba platná. Lze vyplnit i jen rok nebo lze nechat nevyplněno pro trvalou platnost.

Středisko - Výrobní středisko pro které sazba platí. Je možno vybrat z číselníku - katalog je nastaven v konfiguraci výroby (Katalog středisek).

Zakázka - Označení zakázky pro případ, kdy jedna sazba je na různé zakázky, jinak není třeba vyplňovat. Lze vybrat ze souboru zakázek.

Výrobek - Číslo výrobku, pro který sazba platí. Je možno vybrat z Číselníku výrobků/výkonů.

Kalkulační činnost - Určení činnosti pro sledování výroby v oblasti kalkulace. Lze vybrat z katalogu “03“.

Tarif (třída) - Třída použitá pro danou sazbu. Lze vybrat ze souboru Tříd.

Sazba 1 2 3 - Hodnota sazby např. pro různé jakosti, …

% režie 1 2 3 - Procenta sazby pro použití podle uživatele.

Další údaje - Dále jsou vysvěcovány datum a jméno člověka, který záznam zakládal.

Tisk

standard

Opis sazeb.

uživatelské

Další nabídka

Naplnění sazeb Kszb z Ksazba – z původního ksazba. V Mimořádných akcích.