Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Výkaz stroje

Určuje podrobně záznam činnosti stroje v daném dni. Po otevření obrazovky se objeví pohled typu browse, kde na již pořízených výkazech stroje vidíme datum, místo, stroj atd. Při pořizování je povinné Datum, Stroj, Druh/specif. Takto je možné větu výkazu uložit. Další údaje přesněji specifikují činnost stroje. Časové i ostatní údaje lze aktualizovat dodatečně až jsou zcela známé. Nabídky pomocných programů lze vyvolat přes ikonu Další nabídka. Ke každé větě lze připojit poznámku.

Aktualizace a prohlížení

Nový plán otevřeme klávesou <Enter> nebo <F5>. Pokud je možno (nutno) údaj vyplnit s vazbou na příslušný číselník, nabízí se std. funkce klávesy <F2>. Každý plán lze doplnit poznámkou. Plán je možno změnit klávesou <F3>, zrušit klávesou <F4>, případně kopírovat klávesou <F5>.

Příklad popisu jednotlivých údajů:

Základní údaje

Datum - Datum uskutečnění činností (výroby) daného stroje. Automaticky se nabízí aktuální datum při pořizování nové věty.

Směna - Kód směny. Převážně se používá čísel 1-4 pro první až čtvrtou směnu. Lze zadat i písmena.

Skupina - Číslo skupiny pracovníků z číselníku skupin - viz Pracovní deník..

Místo - Označení místa, kde je stroj umístěn.

Stroj - Stroj, pro který se výkaz zapisuje.

Druh/specif - Časová specifikace činnosti daného stroje. Lze vybrat ze souboru Časové specifikace pro výkaz stroje.

Čas od Čas do - Čas začátku a konce činnosti. Čas je ve tvaru hodiny:minuty. Při zadávání lze použít jako oddělovače i čárku nebo tečku. V pravé části je pro informaci čas v desetinném tvaru.

Poznámka - Možnost zadat jednoduchou krátkou poznámku.


Některé další možné údaje

Sort. Skupina - Sortimentní skupina upřesňující výrobek.

Odpad v suchý - Množství specifického odpadu.

Odpad v mokrý - Množství specifického odpadu.

Množství - Množství vyrobené na stroji celkem od začátku do konce činnosti.

Nástroj - Použité nástroje při výrobě. Možno vybrat ze souboru nářadí.

Výrobek - Vyráběný výrobek.

Činnost - Činnost pokud je odlišná od kmenové činnosti zaměstnance.

Zakázka - Označení zakázky pro případ, kdy výrobek je vyráběn na různé zakázky, jinak není třeba vyplňovat.

Tisk

standard

Provozní deník

uživatelské

Další nabídka

Naplnění výkazu stroje Kvykstr z Kvyksn – z původního kvyksn

Příklad tiskového výstupu