Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:barvy [2017/01/27 07:20]
orsoftopen:o0:barvy [2017/01/27 08:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Barvy v Orsoftu Open ======
 +
 +
 +===== Význam barev =====
 +
 +
 +V procesu vytváření nového ERP není barevnost systému to první, co se řeší. Ze zkušenosti však víme, že i design produktu je důležitou vlastností a barevné ladění produktu je jeho nedílnou součástí. Barvy působí minimálně na podvědomí uživatele, na jeho pohodu. Barvy nesmí být křiklavé, aby neunavovaly. Barvy nesmí být mdlé a jednotvárné,​ aby neuspávaly. Barvy by měly být navzájem dobře sladění a v optimálním případě by měly pomáhat uživateli při jeho práci.
 +
 +
 +===== Použití barev =====
 +
 +
 +Místem, kde barva pomáhá je určitě pořízení nových záznamů do formuláře. V situaci, kdy pořizujete nový záznam, jsou **červenou barvou ** zvýrazněny ty položky, jejich pořízení je povinné.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr32-barvyb.png?​700}}
 +
 +
 +Jakmile je položka zadána, červené označení pole zmizí. V tomto případě červená barva upozorňuje na položky, které je nutné ještě vyplnit před uložením záznamu. Obecně červená barva upozorňuje,​ že je třeba něco důležitého udělat.
 +
 +
 +Místo, kde právě pořizujete,​ je označeno **žlutou barvou**.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr33-barvyc.png?​700}}
 +
 +
 +Možná jste u některých položek na předcházejícím obrázku zaznamenali také  označení **zelenou barvou**. Toto označení položek je již uživatelské a lze jej nastavit v tzv. Pohledech. Přístup k tomuto nástroji je z každé editační obrazovky po kliknutí na následující ikonu:
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​ikona-pohled.png?​032}}
 +
 +
 +Pole, která jsou z vašeho uživatelského pohledu "​důležitá"​ si můžete označit následujícím způsobem:
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr36-barvye.png?​700}}
 +
 +
 +Pohledy lze využít i ke **změně sloupců zobrazovaných v seznamu**. Přidání nového sloupce se provede označením sloupce v seznamu všech sloupců a jeho přesunem do vybraných sloupců. Z následujícího obrázku je zřejmé, že v tomto případě se změna se provádí pouze pro jednoho konkrétního uživatele. Tuto změnu lze provést i pro skupinu uživatelů.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr38-barvyf.png?​700}}
 +
 +
 +Další možností jak změnit barevnost Orsoftu Open je **změna barev sudých a lichých řádků seznamu**. Standardní nastavení je následující:​
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr37-barvyh.png?​700}}
 +
 +
 +Po použití pravého tlačítka myši na seznamu záznamů příslušné tabulky se zobrazí výše uvedené nabídky. Po kliknutí na volbu Změnit odlišující barvu řádků si můžete vybrat a nastavit libovolnou barvu. V našem případě se bleděmodrá barva změní na barvu růžovou:
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr39-barvyi.png?​500}}
 +
 +
 +===== Změna celkového barevného ladění =====
 +
 +
 +Primární barevné ladění systému je možné si uživatelsky změnit. V administraci Orsoftu Open je k dispozici nabídka s názvem Nastavení barev systému. Na obrázku níže vidíte výchozí systémové nastavení barev. Případná změna barev na tomto místě se promítne do celého systému a všem uživatelům systému. Doporučujeme ji předem zvážit a v každém případě si ověřit výsledek změny.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr31-barvya.png?​300}}
 +
 +
 +Na obrázku je změněna barva důležitého pole z původní zelené na modrou. Po této změně nastavení barev se u důležitých položek v pořizovacím formuláři změní zelená barva na modrou.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr34-barvyd.png?​300}}
 +
 +
 +A co k tomu říci na závěr?
 +
 +
 +Kdo je hračička, může si s barvami pohrát a pěkně si Orsoft Open vybarvit. Kdo preferuje jiné vlastnosti ekonomického systému, vystačí si třeba pouze se systémovým nastavením barev. A kdo je pragmatik, ví, že si občas někde může nějakou barvu změnit. Označí si třeba ​ pár "​důležitých"​ polí v těch formulářích,​ kde občas zapomene nějaké to pole vyplnit.
 +
 +
 +===== Barevné schéma celého IS =====
 +
 +Pomocí systémové proměnné OOCOLORTHEME lze nastavit barevné schéma pro konkrétní spuštění na klientské stanici. ​
 +Tato proměnné se nastavuje ve startovací dávce spuštění klienta IS. Múše nabývat následujících hodnot:
 +
 +    * **white**
 +    * **lightgray**
 +    * **gray**
 +    * **lightblue**
 +    * **lightpink**
 +    * **lightgreen**
 +    * **lightsteelblue**
 +    * **navajowhite**
 +    * **powderblue**
 +    * **wheat**
 +
 +Takto lze odlišit např spuštění ostré a testovací verze IS.
 +