Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

Výkonnostní odměny

Zadává se procento prémií jednotlivým zaměstnancům. K podpoře rozhodování o procentu prémií slouží zobrazené aktuální informace z docházky.

Procento prémií lze změnit i hromadně. V Další nabídce můžete zvolit kategorii, pro kterou chcete procento prémií změnit.Po výběru kategorie se zobrazí okno pro zadání procenta prémií pro hromadnou změnu a potvrzením tlačítkem OK se hromadná změna pro vybranou kategorii provede. Pro hromadnou změnu procenta se ve všech třech případech zhodnocují rovněž uživatelsky nastavené podmínky. To znamená, že pokud si vyfiltruji pouze všechny Marie, pak se procento premií změní pouze jim.

Nastavení procenta prémií pro hromadnou změnu

Procenta prémií pro hromadné změny lze nastavit ve volbě Parametry - Konfigurace ŘLZ.