Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Fondy

Přes fondy odměn je možné sledovat vyplácení odměn podle jejich účelu vyplácení. Z fondu odměn může vyplácet osoba, která je u příslušného fondu vedena jako správce. Odměnu lze vyplatit kterémukoliv zaměstnanci firmy, který to nemá zakázáno.

Oblast Fondů odměn je v Orsoftu Open rozdělena na několik částí. Správa fondů umožňuje administraci fondů. V Přehledu vyplacených odměn získáme, jak už název napovídá, přehled o vyplacených odměnách. Fond odměn slouží primárně pro zadávání odměn. V Přehledu zůstatků fondů je možné vidět zůstatky fondů.