Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Měření hygieny

Jedná se o evidenci naměřených úrovní rizikových faktorů na daném pracovišti.

Přehled okna

Přehled okna 1 Datum měření.
2 Rizikové pracoviště, kde bylo měření provedeno.
3 Měřený rizikový faktor.
4 Naměřená úroveň rizikového faktoru.